tip

วิธีใช้ mPAY MasterCard

วิธีใช้ AIS mPAY MasterCard

 

  • Step1.ติดตั้งmPAY App
    ดาวน์โหลด mPAY Application และ ติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณ

howto_step1_appstore วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard howto_step1_googleplay วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard

card วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard

 

 

Step2.สมัคร mPAY และเปิดใช้งานบัตร AIS mPAY MasterCard
โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 

text วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard

s1 วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard

 

text (1) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards2 วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (2) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards3 วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (3) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards4 วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (4) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards5 วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (5) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards6 วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (6) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards7 วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
Step3.
เติมเงิน mCASH ให้เพียงพอต่อค่าสินค้าและบริการที่จะชำระเงินท่านสามารถเติมเงินได้ที่ AIS Shop หรือ ผ่านตู้ ATM
กดรับวิธีเติมเงิน mCASH ทาง SMS (ฟรี)
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคารกรุงเทพ
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*91#
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคารกสิกรไทย
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*92#
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคารไทยพาณิชย์
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*93#
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคาร CIMB THAI
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*98#
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*94#
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคารกรุงไทย
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*95#
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคารยูโอบี
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*96#
วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ธนาคารทหารไทย
*วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard555*97#
Step4.
เริ่มต้นการช้อปปิ้งออนไลน์กันเลย! โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้
text (7) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard

s วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard

text (8) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard s (1) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (9) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards (2) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (10) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards (2) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text (11) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards (3) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
text วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCards (4) วิธีใช้ mPAY MasterCard - วิธีใช้ mPAY MasterCard
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ais.co.th/mpay/aismpaymastercard/index.html
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. 1 หมายเลขโทรศัพท์ สามารถเปิดใช้งาน AIS mPAY MasterCard ได้ 1 บัตร
2. สามารถใช้ AIS mPAY MasterCard ซื้อสินค้าหรือบริการได้ ไม่เกินรายการละ 30,000 บาท (ไม่มีขั้นต่ำในการทำรายการ)
3. สามารถใช้ AIS mPAY MasterCard ซื้อสินค้าหรือบริการบน ร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตรเครดิต MasterCard*
* ในช่วงต้นของการให้บริการจะสามารถใช้ AIS mPAY MasterCard ซื้อสินค้าหรือบริการบนร้านค้า ที่ใช้ช่องทางการรับชำระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ของประเทศไทยเท่านั้น
4. สามารถเปิดใช้งานบัตร AIS mPAY MasterCard ใหม่ได้หลังจากยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อมูลภาพและเนื้อหา จาก  : http://www.ais.co.th/
Tags
Show More

โม

ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นพิเศษ จึงหันมาจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ ทั้งมือถือ และ PC และยังเป็นส่วนหนึงช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับค่ายเกมต่างๆ

Related Articles

Back to top button
Close
Close