fbpx

GARENA ประกาศรับสมัครทีมงาน POINT BLANK

42

• ตำแหน่งที่เปิดรับ Game Master & Content  จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 สิงหาคม 2557  
– สามารถเขียนบทความ รีวิว อัพเดทข่าวสาร บนเว็บไซต์ 
– สามารถดูแลสื่อ Social Media และอัพเดทได้
– สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
– มีความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
– หากมีทักษะและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ:
– เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)
– มีประสบการณ์ในการเล่นเกมส์ PB มีใจรักเกมแนว FPS
– มีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานในวันหยุดนอกเวลา และทำงานต่างจังหวัดได้
– หากมีทักษะและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Advertisement

เอกสารสมัครงาน:
– ภาพถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– ประวัติส่วนตัวหรือรายละเอียดผลงานการทำงานที่ผ่านมา
– สำเนาใบรับรองการศึกษา (Transcipt และสำเนา ใบปริญญาบัตร )
– เอกสารการผ่านงาน (หากประสบการณ์ทำงานมาก่อน)
– เอกสารยืนยันผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

ผู้สนใจสมัครงาน:
สามารถส่งประวัติการสมัครงานอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายมาที่ Email: hr@garena.co.th 
หากมีผลงานตัวอย่างสามารถแนบหรือส่งลิงค์มาทางอีเมลล์ได้
(ขออนุญาติไม่รับสัมภาษณ์งาน กรณีที่มิได้นัดหมายก่อนล่วงหน้า)

ติดต่อเรา:
1114 GARENA ประกาศรับสมัครทีมงาน POINT BLANK - GARENA ประกาศรับสมัครทีมงาน POINT BLANK

Advertisements

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ความเห็นถูกปิด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More