โกงเกมออนไลน์ / คอนโซล

The sims 4 cheat code

For previous players of The Sims, these codes will be very familiar. To enter them, you need to hit Ctrl+Shift+C on a Windows PC or Cmd+Shift+C on a Mac. This will open up the cheat console; type in your code and hit Enter for each cheat.

CheatEffect
kachingAdds §1,000 to the household funds.
rosebudAdds §1,000 to the household funds.
motherlodeAdds §50,000 to the household funds.
helpDisplays all available commands
money <amount>Allows you to set an exact amount for household funds
death.toggle [true|false]Turns death on or off entirely in the game
freeRealEstate [on|off]Only available in the neighbourhood; removes pricing from all lots
resetSim [FirstName] [LastName]Resets the named Sim
headlineEffects [on|off]Turns on or off all plumbobs, thought balloons and other overhead elements
sims.modify_in_casAllows you to edit in Create-A-Sim
sims.SpawnSpawns a Sim and adds them to your hosehold
sims.spawnsimpleSpawns a Sim and doesn’t add them to your household
aspirations.complete_current_milestoneCompletes the current milestone for the selected Sim
objects.consumables_infinite_toggle [true|false]Household consumables are now an infinite supply
households.autopay_billsAutomatically pays household bills
sims.remove_all_buffsResets your Sim’s mood to neutral

Advertisement
แท็ก

โม

ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นพิเศษ จึงหันมาจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ ทั้งมือถือ และ PC และยังเป็นส่วนหนึงช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับค่ายเกมต่างๆ

Related Articles

Back to top button
Close
Close