Advertisement

แท็กการท่องเว็บ

โปรแกรมโกงเกม

4 โปรแกรมแฮกเกมแอนดรอย ที่แฝงไปด้วยภัยอันตราย

โปรแกรมแฮก หรือ โปรแกรมโกงเกม ด้วยทั่วไปแล้วถือเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย แต่ด้วยปัจจุบันเริ่มมีการทำเป็นธุรกิจมากขึ้น มีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาท จากการ เปิดบริการเว็บไซต์เช่าโปรแกรมช่วยเล่นเกม แต่ปัจจุบันเกมส่วนใหญ่ถูกพัฒนาลงมือถือ Smartphone…