Advertisement

แท็กการท่องเว็บ

Pokemon Go intel

ข่าวดี มือถือ Android ที่ใช้งานชิปเซ็ต Intel สามารถเล่น Pokemon Go ได้แล้ว!

เป็นที่ดีใจของใครที่ใช้มือถือ Android ที่ใช้งานชิปเซ็ต Intel ซึ่งตอนนี้ สามารถเข้าเล่น Pokemon Go ได้แล้ว โดยส่วนใหญ่มือถือที่ใช้ ชิปเซ็ต Intel จะเป็นมือถือ รุ่น asus zone5, asus zenfone2 สะส่วนใหญ่…