Arma 3 DLC – เริ่มพัฒนาและปรับแต่ง อาวุธและคุณสมบัติของฟิวเจอร์ใหม่ๆ

81

Advertisements

ผู้พัฒนา Arma 3 DLC เผย  ได้เริ่มมีการปรับแต่งคุณสมบัติของ Marksmen โดยมีการปรับแต่งอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยมีการเพิ่มอาวุธใหม่ และ การปรับแต่งเสียงของปืนให้ดูมีความสมจริงยิ่งขึ้น โดยจะปล่อยให้ได้ใช้งานกันใน ปี 2015 เร็วๆนี้ ชมตัวอย่างๆได้จากวีดีโอ เลยครับ

ความเห็นถูกปิด